Farklı Şifa Sistemlerinin kullanılmasının nedeni? Grandmaster enerjileri seviye arttıkça güçleniyor mu?

  • 8 Eylül 2017

S:
Farklı Şifa Sistemlerinin kullanılmasının nedeni? Grandmaster enerjileri seviye arttıkça güçleniyor mu?

C:

Ev hanımı değilseniz bile, daha somut hale getirip anlaşılabilmesi için verilebilecek en iyi örnekleme;

Zemin, mutfak, banyo, bulaşık, çamaşır vs. her biri için sadece su (Reiki) da kullanılabileceği gibi, farklı özellikteki deterjanlar (diğer şifa sistemleri) da kullanılabilir. Uyumlama ile bunlara sahip olmak yeterli değil, bu deterjanların kullanma klavuzlarındaki uygulama şekillerine bakarak, hangi alanlarda nasıl kullanılacağı tam olarak öğrenilerek uygulanmaya başlanır. Uygulandıkça da farklı yöntemler keşfedilebilir.

Bu bağlamda; Şifa Enerjilerinin, enerjisel blokajları ve gereksiz atıkları temizlemesi, aynen fiziksel kirleri ya da atıkları temizlemek için, farklı özelliklere ve etki alanlarına sahip temizleme deterjanlarını kullanmak gibidir.

Grandmaster enerjileri her ne kadar seviyeli olarak bir sistematiğe oturtulmuş olsa da her biri kendine özgü bağımsız enerjisini taşır. Kişinin enerji bedeninin yapısına göre 6. Seviye enerjileri 20.Seviye enerjilerinden çok daha güçlü hissedilip, şifa etkisi de daha yüksek olabilir. ?