✅ ŞİFA > Enerji bedeninin unsurları olan, Çakralar, Meridyenler, Nadiler üzerindeki ve aralarındaki doğal enerji akışını-sürkilasyonunu engelleyen enerjisel blokajları temizlemek amaçlı alıcıya(istemciye) yapılan şifa enerjileri aktarımıdır.

Kimler Şifa Uygulaması yapabilir? > Şifa uygulamalarını, Şifa Enerjilerine Uyumlanarak, o enerjiye kanallık yeteneği kazanmış olan şifa uygulayıcıları yaparlar.

✅ GÜÇLENDİRME > Güçlendirmeler de Şifa seanslarıdır. Ancak, aktarımı yapan kişinin, uygulama şekli olarak Uyumlama Tekniklerini kullandığı Güçlü birer Şifa Uygulama teknikleridir.

Kimler Güçlendirme Yapabilir? > Güçlendirmeleri, o güçlendirmelerin Master Eğitimini almış kişiler yapabilirler. Oluşturulan sistem itibarı ile, tek Güçlendirmelerin uyumlamalarında Masterlığı da verilir.

Sistem (Çakra Güçlendirmeleri gibi) birden çok Güçlendirme içeriyorsa, bu Güçlendirmeleri başkasına uygulayabilmek için Sistemin Master Eğitiminin alınması gerekiyor. Bu gibi çoklu güçlendirme programlarının masterlığı ise çoğunlukla, sadece Reiki Masterlarına verilebiliyor.

✅ AKTİVASYON > Enerji bedeninde zaten var ancak henüz pasif olan her hangi bir enerji merkezini ya da kanalı aktive etme, potansiyelini açığa çıkarma işlemidir. Aktivasyonu alan kişi, daha sonra da aktivasyon seansındaki işlemlerin aynısını tekrar tekrar yapmaya devam ederek, bunu kalıcı bir hale getirir.

Kimler Aktivasyon Yapabilir? > Aktivasyonlarda da Güçlendirmelerde olduğu gibi, tekli aktivasyonularda Masterlıkları da verilir. Aktivasyon alan kişi başkasında da bu aktivasyonu başlatabilir. Sistem birden çok seans gerektiriyorsa da Aktivasyonları yapmak için Sistemin bütününe uyumlanmış olmak gerekir.

✅ UYUMLAMA > Şifa enerjisine kanallık yeteneği kazandırma işlemidir. Bu bir eğitim programı olup, kanallık yeteneği kazanılan enerji şifa amaçlıdır. Kişi ilk olarak kendisini bu konuda tamamen şifalandırmak için düzenli çalışmalar yapar. Bu konuda temizlenip arındığına inandığı zaman da bu temiz kanallığı üzerinden, şifa talebi olan başkalarına da enerjisel aktarım yapabilir.

Kimler Uyumlama Yapabilir? > İlgili Şifa Sisteminin bütününe uyumlanmış kişi, o sistemin masterı olduğu için uyulamasını da yapabilir.

Örneğin, Gümüş Mor Alev Enerjisi tek seans ile tamamlanır. Uyumlanan kişi aynı zamanda Gümüş Mor Alev Masterıdır ve Gümüş Mor Alev Uyumlaması yapabilir. Aynı Şekilde örneğin Elemental Reiki, Çekim Reikisi, Kundalini Reiki, Beauty Reiki gibi şifa sistemleri 3. aşamada tamamlandığı için, bu enerjilerin uyumlamasını yapabilmek içinde tamamına uyumlanmış olmak gerekir.

Bazı enerjilerde ise sistemin tamamına uyumlanılmış olsa bile, uyumlama yapmak için Reiki Master önkoşulu aranır. Burada ki Reiki Master’dan kasıt; Usui Reiki, Karuna Reiki, Seichem Reiki, Tibetan Reiki gibi, Reikinin asıl temellerinin en geniş şekilde öğretildiği, uzun soluklu, derin öğretilere sahip Geleneksel Şifa Sistemlerinin Master&Teacher Seviyeleridir.

✅ İNİSİYASYON > Her ne kadar Uyumlama ve İnisiyasyon kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılsa da;
İnisiyasyon, Uyumlama seansından sonra başlayan bir adaptasyon sürecidir. Kişinin, enerjiye uyumlanması ile başlayan ve o enerji ile tam olarak bütünleşene kadar bilgi ve deneyimlerin kazanılması ile birlikte gelen gelişim sürecidir.

Uyumlama bir Seans, İnisiyasyon ise bir Süreçtir.

Uyumlama Seansı, ucu bucağı olmayan İnisiyasyon Süreci ne açılan bir kapı gibidir!