S :
Şifa Seanslarına başlarken Niyetimizde, Melekler ve Üstadları Yaradan’a yardım ve desteği için çağırmak !

C :
Melekler ve Üstadları Yaradan’a yardım ve desteği (?) Bunu söylediğimiz zaman her şey ve tüm çabalar yerle bir oluyor 🙂

Şöyle ki; Yaradan’ın yardıma ve desteğe ihtiyacı olmaz, Ancak şu vardır; Yaratıcı yeryüzünde hiç bir şeyi kendi eli ile yapmaz, mutlak bir sebebe bağlayarak ve yaratılanların eli ile, yani aracılığı ile yaptırır, buna fırsat verir. Kendi iradesini kullanabilen -insan gibi- yaratılmışlara tercihleri doğrultusunda iyi ya da kötü bir şeylere vesile olma fırsatı verilirken, melekler gibi emr alemi varlıkları olanları da sadece ve sadece yaradılış dizaynı ve sürekliliği için görevlendirir. Yani, biz şifayı direk Yaradan’dan isteriz. Melekler, manevi rehberler, fizik hayat süreci tamamlanmış ancak halen dünya hayatında gerektiğinde şifaya vesile olan manevi şifa üstadları zaten Yaratıcı tarafından görevlendirilirler.

Nasıl ki, şifaya aracılık için gönüllü olan bizler birer sebep isek, kullandığımız şifa sistemleri de, manevi ya da fizik ötesi yaratılış unsurları da aynen öyledirler. Burada anlamamız gereken önemli nokta; biz şifayı araya hiç bir şeyi ya da yaratılmış unsurları katmadan direk Yaratıcı’dan istiyoruz, O’ndan diliyoruz, aynen dua eder gibi.. Öğrendiğimiz şifa tekniklerini uyguluyoruz, eğer şifanın vakt-i saati gelmiş ise Yaratıcı, yarattığı tüm evrende bu şifa için sebepleri de yaratıyor ya da tezahür ettiriyor. Böylece şifa gerçekleşiyor.

(Önemli Not! : Niyetimizin içerisinde -meleklerden rehberlerden istemek gibi- karşılığı olmayan bir söylem varsa o zaman açtığımız bu fizik ötesi kapıdan karanlık dediğimiz enerjiler için bir yol açılabilir, iyiliğe hizmet etmeyen bir kısım cinler ya da diğer karanlık şuurlar ve enerjiler gibi.. Biz sadece saf-sade-yalın kalalım 😉 )

Zaten, günümüzde iyice yozlaşmış ve amacından saptırılmış şifa uygulamaları neden ile dünya genelinde reiki otoriteleri artık geleneksel şifa yöntemi olan Reiki’ye, saf, temiz, salt, katıksız, sade, arı anlamına gelen PURE Reiki demeyi tercih ediyorlar. Dikkat ederseniz, Mikao Usui’nin öğretileri ve diğer geleneksel şifa sistemlerinin içerisinde ne melekler ile ilgili ne de rehberler ve yükselmiş üstadlar ile ilgili hiç bir konu geçmez. Bütün bunlar sonradan eklenen kişisel tercihlerdir ve heveslisi çok olduğu ve ilgi çektiği için de yaygınlaşmıştır.