S :

Grup halinde Ücretsiz olarak aldığım inisiyasyonlardan sanki diğerleri kadar fayda sağlayamadım, siz ne dersiniz bu konuda?

C :

Hepimiz genellikle eş anlamlıymış gibi kullansak da; öncelikle ‘uyumlama‘ ve ‘inisiyasyon‘ kavramlarını biri birinden ayırmak gerekiyor. Bu şekilde daha iyi anlaşılır olacaktır.

Her hangi bir şifa enerjisine uyumlanmak; o enerjiye artık kanallık edebilme yeteneği kazandırılmaktır. İnisiyasyon ise; uyumlama anından itibaren başlayan uzun soluklu bir süreç. Bu süreç; enerji ile tam bir adaptasyon sağlayana dek, bir çok faktörün yer aldığı bir dönemdir. Bahsedilen bu önemli faktörlerin bir kaçı;

Uyumlanan kişinin, enerjinin varlığına ve olumlu etkisine inanması (olumsuz inanç kalıbı oluşturmak, enerjiyi en çok tüketen etkendir), kalbini açıp, zihnini özgür bırakması önemlidir.

Uyumlamaya kanal olan kişinin(Master’ın), enerjisel seviyesi, kanallık kabiliyeti, bilgi birikimi, pratik deneyimi, donanımı ve kanallıktaki soyağacı oldukça önemlidir.

Uyumlama hangi kanallık ile alınırsa alınsın aynıdır, kişi uyumlanır sonuçta ve o enerjinin aktarımına kanallık açılır ancak; sonrasında o enerjinin gerçekten işe yaraması ve gündelik yaşam içerisinde hayat bulması için Uyumlamaya kanallık eden master faktörü devreye girer.

Enerjiye uyumlanan her insanın, kendisi gibi enerjisel durumu da çok özeldir ve herkesin farklı soruları ve kendi süreçlerinde farklı ihtiyaçları vardır. Tüm sorularının cevaplarını aldığı sürece inisiyasyon dediğimiz adaptasyon süreci sağlıklı işler. İyi bir kanallık aracılığı ile uyumlandıysanız, oluşturulan enerjisel bağ üzerinden içsel bilgi aktarımları da ihtiyaç duydukça gerçekleşir, çoğu zaman sizin sormanıza gerek kalmadan, ihtiyacınız olan cevaplar size kendiliğinden gelir 😉

Bu temelden bakarak, ücret ve grup uyumlamaları konusuna değinelim.

Düşünün, tedavi gerektiren özel bir sağlık sorununuz var. Bir yakınınız size ‘ben şu ilacı kullanmıştım iyi gelmişti, al sen de kullan, zaten prospektüsünde de faydaları, yan etkileri vs. tüm bilgiler yazıyor’ dedi. Hiç bir ücret ödemeden sağlık sorunu için bir tedavi yolu buldunuz (?)

Diğer yandan, ya da hastaneye gittiniz, sıra aldınız, sıranız gelince de Pratisyen Hekim arada baktı size de ve kullanmanız gereken ilaçlarınızı asistanına söyledi ve o da pc.de bir kod ile kaydını yaptı. O kod ile eczaneden ilaçlarınızı aldınız, kullanmaya başladınız.. Ufak bir maliyet ile tedavi yollarından biriydi bu.

Ya da özel bir hastane veya kliniğe gittiniz. Konunuz ile ilgili Uzman Hekim’e yönlendirildiniz. Bakıldı, ilaçlarınız yazdırıldı, tavsiyelerde bulunuldu, olası komplikasyonlara karşı sizi bilgilendirir ve süreci kontrol altında tutar vs.. bu da tedavi için biraz daha maliyetli bir yoldur.

Ya da sadece belirli konu üzerinde uzmanlığın ötesinde bir prof.a gittiniz. Size bir dizi tahliller ve tetkikler yaptırıldı, sonuçları ise sizden önde o prf.Hekim’e gitti, şöyle bir göz attı sonuçlara.. 3 dk. için muayene etti ve çıktınız vezneye oldukça yüklü bir ücret öderken, sesli düşündünüz :)) ; ”3 dk.baktı bir dünya ücret ödedim.” Veznedeki görevli sizi duydu ve dedi ki; Yanlış taraftan bakıyorsunuz! Size bakan ben olsaydım evet 0+3 dk.lık bir tıbbi hizmet almış olurdunuz. Ama O baktığı için 30 SENE+3 dk.lık bir hizmet aldınız !.. Çünkü o 30 senelik deneyimi sayesinde, sizi daha içeriye girerken, sizin attığınız adımlardan, vücudunuzun balansından, aldığınız solukta, cildinizden, saçınızdan, .. daha bilemediğim o kadar çok veriden gelen mesajları alır ki, 3 dk.lık muayene süresi sadece nerede ise formalitedir.

Neyse ki, Uyumlama ve diğer Şifacılık Eğitimlerinde bu kadar büyük ücretlendirme farkları yok :))

Grup Uyumlamalarına gelince; Uyumlamanın gerçekleşmesi açısından yine bire bir uyumlama ile her hangi bir farkı yok ancak, burada da yine aynı şekilde, her bir katılımcı için inisiyasyon süreci ve ilgili faktörler büyük önem taşıyor.

Günümüzde özellikle internet üzerinden yapılan Grup Uyumlamalarında, çok çok çok önemli olan ve göz ardı edilen bir konu olan ‘O BÖLGEDE ENERJİYE YAZIK ETME’ durumu ortaya çıkıyor.

Ne demek bu? Şöyle ki;

Grup olarak Bir Uyumlama yapıldı ve ücretsiz olduğu için de yoğun bir talep var. 1000 katılımcımızın olduğunu düşünelim.

Uyumlamaya kanallık eden Reiki Master, kendi özel yöntemlerini kullanarak grubun tamamı için uyumlama enerjilerini gönderdi. Karşı taraftan Uyumlamayı almaya niyet eden herkes uyumlamayı aldı. Buraya kadar her şey yolunda, sorunumuz yok yani ..

1000 kişilik Grup içerisindeki, örneğin 200 kişi o anda uygun olamadılar ve kendilerine gönderilen uyumalama enerjilerini alamadılar.

Geriye kalanlar içerisindeki 300 kişi, daha önce ciddi anlamda hiç şifacılık eğitimi almamış kişiler.

Kalan 500 kişi içerisinde yaşlaşık 300-400 ü Reiki temel eğitimini ve başka bir kaç uyumlama almış kişiler.

Bu durumda uyumlama alan 1000 kişilik bir grupta, en az 900 kişinin Sembolleri kullanma konusunda ustalıkları yok, uzağa gönderim, İmajinasyon, afirmasyon, uyumlama yapma, usta öğreticilik vs.. konularında hiç bir deneyimleri yok. Geriye kalan 100 kişi içerisinden de sadece bir kısmı bu konulara hakim..

Grup Uyumlamalarda verilen enerjilere bakıyorsunuz, bütün bunları en iyi şekilde yapabiliyorsanız inisiyasyon süreci de amacına ulaşıyor. Uyumlamayı alan her 10 kişiden 9 unun kullanmasını bilmedikleri için oluşturdukları ”bu enerji fayda etmiyor.” olumsuz inanç kalıbı, o bölgede yaşayan diğer insanların da bu enerjiyi kullanamamalarına neden oluyor. İşte tam da bu noktada ”O ENERJİYE YAZIK ETMİŞ OLUYORUZ

Örneğin, Dünyanın bir çok ülkesinde tanıdığım Şifa Ustalarının en çok kullandıkları favori enerjilerinden biri olan GMA o kadar çok defa binlerce kişiye ücretsiz grup uyumlama etkinliklerinde verildi ki, sadece kendi başına tek kullanımlarda bile harikalar yaratan bir şifa aracı iken Türkiye’de gerçek fonksiyonun nerede ise tamamen yitirdi, GMA’ya yazık ettik!

Kişisel olarak, kesinlikle tavsiye ettiğim; Diğer Şifa Sistemleri’ne uyumlanıp uygulamaya çalışmadan önce mutlaka en azından, Reiki 1.ve 2.Seviye uyumlamalarını almış ve 2.Seviyenin tüm uygulamalarını yapmakta ustalaşmış olunması.. Hatta biraz daha sabredip, Reiki Master(Usta öğretici) olduktan sonra diğer şifa sistemlerini de hem öğrenip, uygulayıp, diğerlerine de öğretme konusunda daha bilinçli ve başarılı olunması..

Lütfen! Her bir şifa enerjisine olduğu gibi genel olarak ŞİFACILIK’a da gereken değeri verelim!

Selam Sevgi ve Dualarım ile ..
hasan makam