S :
Bir kişiye her hangi bir enerji uyulmaması yaptıktan sonra, O kişinin aslında sonsuz sevgiyle değil de onu negatif şekilde insanları sömürmek için kullandığını duyduğunuz da, O enerjileri ondan geri alabiliyor muyuz?


C :

Uyumlamalar, bir anlamda karşılıklı AKİT(antlaşma-sözleşme)dir, aynen dini Nikah Akdi gibi.. Aldım Kabul ettim, Vardım Kabul ettim.. Olay bitmiştir, diğer her şey sadece bir dizi merasimden ibarettir. Nasıl ki, dini bir Nikah anında ‘3 Talak Hakkı’ yani boşama hakkı anlaşma yapılarak taraflara verilir ve kadının mağdur olmaması için boşanma gerekirse bir Mehir(tazminat miktarı) belirlenir; Uyumlamalarda da tam olarak aynı değil ama benzer bir durum söz konusudur.

Uyumlama yaptığınız kişi ile aranızda ‘gerekirse uyumlamayı iptal edebileceğinize dair bir anlaşma’ yaptıysanız, onun izni olmadan iptal edebilirsiniz, Herhangi bir akit yok ise ortada; o kişinin şifaya kanallığına -tüm iyi niyetiniz ve temiz kalbiniz ile- kefil olduğunuz için ve sorumluluğunuz gereği, onun gerçekten bütünün hayrına çalışması yönünde iyi bir eğitim ve ikna yoluna gitmeniz gerekir. Buda sonuç vermiyorsa artık, o kişinin ıslah olması, bütünün hayrına çalışması için dua edersiniz ve İlahi Adaletin seyir edecek olan tecellisini izlersiniz. Aksi durumda o kişinin hakkına girmiş olursunuz, İlahi düzende haklı iken haksız konuma düşersiniz..

Bir de bu durumun tam tersi vardır; Uyumlanan kişi, ya uyumlandığı enerji ile ya da kendisine aracı olan master ile uyum sağlayamaması nedeni ile uyumlanmış olduğu enerjiye kanallığını iptal etmek isteyebilir. Bu durumda ise; konu olan enerjinin seviyeler ile mi yoksa tek seansta mı verildiği önemlidir. Örneğin kişi, Usui Reiki 1. ya da 2. Seviyesini kendi kendine iptal edemez, çünkü bu sistemin uyumlama yetkisi kendinde olmadığı için uyumlamayı iptal etme yetisine de sahip değildir. Uyumlamayı iptal etmek için; Uyumlamayı yapan master bu seviye uyumlamaları karşılıklı niyet ile, aynen uyumlama yapar gibi, bu defa uyumlamanın iptali için niyet eder ve 5-10 dk. içinde kişi o enerjiden boşalır ve ardından kanallığı iptal edilen kişi kısa bir topraklama yapar, işlem böylece tamamlanmış olur.

Tek seferde alınan enerjilerde ise, uyumlamayı alan kişi aynı anda o enerjinin uyumlamasını yapma yetkisi de aldığı için kendi aldığı bu enerjinin kendi bedenindeki adaptasyonu olan uyumlamasını da iptal etme yetisine sahiptir. Kendi tercihi olan bu uygulamadan dolayı da, kendisinin uyumlanmasında kanallık eden Masterın da tüm haklarında feragat etmiş olur, Yani tüm sorumluluk, kendi uyumlamasını kendi kendine iptal eden kişi üzerindedir. Bu durumda uyumlamayı iptal etmek için ise; kişi aynen uyumlama alır gibi ama bu defa Sisteminin adını söyleyerek, kanallığımın iptalini diliyorum, der. 5-10 dk. o enerji bedenden boşalır ve ardından kısa bir topraklanma yapılır, iptal edilen enerjiye yeniden uyumlanarak kanallık edilmek istenir ise yine o enerjinin başka bir masterı tarafından uyumlanmak gerekir.

 

Elbette ki, bu verdiğim bilgiler, Reiki ve Şifacılığın temel prensipleri üzerine inşa edilmiş bilgilerdir. Sonsuz olasılık dünyasında aklın alabileceği her şey mümkün..