Enerjinin hareket prensibi gereği, aynen su yüzeyi gibi dalgalar halinde yayılırlar. Her bir şifa enerjisinin frekansı(sıklığı), dalga boyu ve titreşiminin yüksekliği farklıdır. Birden fazla şifa enerjisinin aynı anda kullanılması farklı parametrelere sahip olan şifa enerjilerinin biri birilerini absorbe etmesine, başka bir deyiş ile etkisizleştirmesine neden olabilir.

Bazı durumlarda da enerji dalgaları güçlü bir şekilde çarpıştığı için enerji çok sert hissedilebilir ama bunu şifa için artı bir yanı yoktur, aksine sonradan rahatsızlık verir. Bu neden ile biri birine uyumlu olduğu bilinen bir bir-iki şifa enerjisi aynı anda kullanılabilir. Daha da iyisi, her zaman bir anda sadece tek bir enerjiyi devreye sokmak.


Bir şifa seansında birden fazla şifa enerjisini kullanmak için size önerebileceğim iki yol var :

İlki; -Aynı anda sadece bir şifa enerjisini devreye sokmak koşulu ile- Şifa seansının açılışını uygun olan bir şifa enerjisi ile yaparsınız. Birkaç dakikalık enerji akışından sonra ana şifa konusu için en iyi olabileceğini düşündüğünüz enerjiyi ya da enerjileri art arda ayrı süreler içerisinde devreye sokarsınız. Sonlara bu da tamamlandığında alıcının rahatlaması ve topraklanması için kapanış enerjisi olarak naif bir enerjiyi devreye sokabilirsiniz. Sıralama tamamen iç sesinizin sizi yönlendirmesine ya da sizin kişisel deneyimler sonucu kazandığınız tercihlerinize bağlıdır.

İkincisi ise; kanallık yetkisi aldığınız şifa enerjilerinden uygun olanları niyetinizde sıra ile tek tek dile getirebilirsiniz ve Yaratıcı’dan, kanallık edebildiğiniz bu şifa enerjilerinden şifa seansı için en uygun olanların en uygun zaman ve kombinasyon ile devreye girmesini dileyebilirsiniz. Aslında en güzel yol da bu olur. Bir anlamda şifanın asıl kaynağına hitaben ”Vekil Allah” demiş olursunuz ?

En güzel niyet cümlesi ise, kalıplardan bağımsız olan ve herkesin kendisine göre kullandığı kelimeler ile içten samimi kalpten geldiği gibi ifade edilmesi şeklindedir.

Unutmayalım, Şifanın asıl kaynağı ve sahibi olan Allah, önce insanın kalbine bakıyor, orada ne varsa o!