EMPOWERMENT REIKI 1-2-3-4-5. Güçlendirmeleri

2.000 

Kategoriler: Etiketler: , , , ,

Açıklama

Gücünüzün kaynağına adım atmak gibi, güçlü bir ruhsallığa yardımcı olmak ve evrene katkıda bulunmanız için tasarlanmış özel bir Reiki sistemidir. Bu nedenle, bir çok Reiki sisteminin aksine bir-iki uyumlamada öğrenilemez. 5 ayrı Seviyede Güçlendirme yapılır, 6. Seviye Master Seviyesi Uyumlamasıdır. Master Seviyesi, Sadece Reiki Master’lere verilir.

Güçlendirmeler aşağıdaki sıralamaya göre alınmalıdır.

Güçlendirme 1 : Topraklama ve Merkezleme

Kişinin fiziksel gerçekliğine hizmet vermektedir. Şu anda burada olmak! AN-da kalmak gibi .. Aynı zamanda kişinin fiziksel bedenini daha rahat bir hale getirebilmesine yardımcı olur.

Güçlendirme 2 : Dirençleri Serbest Bırakma

Bütün negatif kalıpları, dirençleri, çatışan niyetleri, olumsuz düşünceleri, sıkışmış enerji ve blokajları en yüksek hayrınıza serbest bırakma.

Güçlendirme 3 : Işığı Çağırma

Yaşam amacınızı bulmak için titreşiminizi yükselterek, tüm varlığınıza ışık getirir.

Güçlendirme 4 : Entegrasyon ve Hizalama

Enerjinizi, Niyetinize ve Kalbinizin derin arzularına hizalar.

Güçlendirme 5: Gücünüze Adım Atma:

Kalan herhangi bir unsur varsa gücünüzün kaynağına adım atmak için sizi engelleyen, onları bir araya getirip temizleme.

Güçlendirme Reiki Master uyumlanma:

Bu uyumlanma için Önkoşul: Bir Reiki Master olmak ve tüm 5 güçlendirmeyi almış olmak.

5 ayrı Güçlendirme Reiki sembolleri ve 1 Master Sembolü ile özel el pozisyonları öğreneceksiniz.

Ayrıca başkalarını Güçlendirme Reiki’ye nasıl uyumlayacağınızı öğreneceksiniz.

EMPOWERMENT REIKI ‘ YE GENEL BİR BAKIŞ

Güçlendirme Reikisi; enerjilerin yükseldiği ve hızlandığı zamanımızda, geleneksel Reiki sistemlerinin dışında heyecan verici bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Güçlendirme Reikisi’nin temel amacı; her birimizin ve bütünün yüksek hayrı için bizim yaşam amacımızı ve ışık yolunu izleyerek, gerçekten güçlü ruhani varlıklar gibi parlayacak hale gelme fırsatı sağlamaktır.

Geleneksel Reiki Sistemleri, iyileştirme gücü yüksek bir yöntemlerdir. Güçlendirme Reikisi ise, ne geleneksel Reiki Sistemlerinden daha güçlü olduğunu, ne de onların yerine geçeceğini iddia etmez. Bununla birlikte, farklı olarak ; geleneksel Reiki sistemlerinin, kullanımı ile ilgili iki büyük boşluğunu doldurması için tasarlanmıştır.

  *İnternetin ve İletişim araçlarının günümüzde aktif kullanılması ile gelen uzaktan şifa için özel, güçlü bir yönteme ihtiyaç duyulması,

 *Reiki şifa uygulayıcısının ve şifalanan kişinin, hem şifa enerjilerine hem de hızlandırılmış bir ruhsal gelişime ihtiyaç duyması.

Güçlendirme Reikisi, fiziksel rahatsızlıklar için oldukça etkili bir şekilde kullanılabilir, ancak daha çok amacı; ”ezoterik” endişeler olan, ruhsal büyüme, kişisel gelişim, kariyeri yaşam amacı üzerinde çalışmaktır.

Güçlendirme Reikisi, beş farklı güçlendirme ya da şifa sistemi uyumlaması olarak seviyelendirilmiştir. Her yetkilendirme farklı bir alanda çalışır. Ardışık güçlendirme alanında, her bir alan için şifa uyumlaması sıra ile alınır ve bir sonrakine geçilir. Bir kez bütün alanlara uyumlandıktan sonra, ileriki zamanlarda tekrar uyumlanmak ya da kendi kendinizi uyumlamak isterseniz, her hangi ihtiyacınızın olduğu bir alana sıra gözetmeksizin uyumlanabilirsiniz.

Örneğin, ilk güçlendirme çalışması ‘Topraklama’dır. Bir çok manevi uygulayıcının fiziksel dünyada, bu hayatla ilgili yaşamsal sorunları vardır. Böyle birisi için ilk önce bu çalışma yapılması gereklidir, diğerlerinin daha etkin çalışmalar olabilmesi için.. Hatta bazen ikinci ya da üçüncü sıradaki güçlendirmede ihtiyaç duyulduğu için yeniden geriye dönülüp bu ilk topraklama güçlendirmesi yapılması gerekebilir.

Her bir güçlendirme tek tek yapılır. Beş ayrı güçlendirme tamamlandıktan sonra, Güçlendirme Reikisi Master Uyumlaması yapılır. Güçlendirme alan kişi henüz Reiki Master değil ise , olduktan sonra da alabilir.

Geleneksel Reiki ile Empowerment Reiki arasındaki şu büyük farklılığı da görebilirsiniz; Geleneksel Reiki’nin düzenli şifa aktarımı yerine; Empowerment Reiki, Uzaktan Güçlendirme Çalışması (Şifa Uyumlaması) nı teşvik ediyor. Şifa Uyumlamaları genellikle, düzenli Reiki uygulamalarından çok daha etkili olur ve uzaktan şifa için mükemmel çalışır.

ŞİFA UYUMLAMASI NEDİR?

Enerji kanallarını temizlemek için alıcıya tek hamlede Reiki şifa enerjisinin ”şarj” olarak gönderildiği özel bir yöntemdir. Reiki’ye Uyumlanmak gibi bir işlemi vardır ancak bu yöntem sadece güçlü bir şekilde bütünsel olarak şifalanmak ve arınmak içindir, Geleneksel Reiki Sistemlerinde olduğu gibi, alıcının şifa kanallarını açarak şifacı özelliği kazandırmaz. Bir başka deyişle, daha önce Geleneksel bir Reiki Sistemine Uyumlanmamış birini şifacı yapmaz.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Şifa uyumlamaları son derece güçlü olduğu için , düzenli şifa aktarımlarından farklı ele alınması gerekiyor (Bu konuya ders notlarında daha geniş yer verilmiştir)

Güçlendirme Reiki Enerjisini ve sembollerini, şifa uyumlamasının dışında normal bir reiki oturumunda da kullanabilirsiniz ve oldukça da iyi çalışır. Her türlü şifa oturumunda frekansları oldukça yüksek bu sembolleri etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

 

Tüm Empowerment Reiki GÜÇLENDİRMELERİ uzaktan yapılmakta olup, Her bir güçlendirme ŞİFA amaçlıdır ve eğitim gerektirmediği için, bu programa Sertifika düzenlenmez. Her bir Güçlendirme hakkına genel bilgileri içeren Empowerment Reiki Güçlendirmeleri Kitapçığı .pdf formatında e-mail adresinize postalanır.

*** Bu Güçlendirmelerin tamamını almış olan Reiki Master&Teacher’lar dilerlerse, EMPOWERMENT REIKI 6. DERECE MASTER UYUMLAMASI alabilirler.

Empowerment Reiki’nin 5  Güçlendirmelerini almış olan Reiki Masterlar, Empowerment Reiki Güçlendirmelerini yapabilmek için, sistemin master seviyesine uyumlanarak kendi şifa oturumlarında, basit olduğu kadar çok güçlü bu yöntem ile Güçlendirmeleri yapabilirler. Aynı zamanda diğer reiki masterlarını da bu sisteme uyumlayarak, öğretme yetkisini alır.