NEDEN MUTSUZ-UZ?

İnsan, hayatında yaşadığı mutsuzluk ve huzursuzluğun iki temel nedeni vardır ve her ikisi de temelde insanın kendisinden kaynaklanır. Şöyle ki;

Birincisi, şu anda maruz kalınan tüm iyi ve kötü herşey, insanın daha önce yaptıkları tercihlerin sonucu ortaya çıkan yani yeniden çizilen kaderden başka bir şey değil. Karşılaşılan her durum karşısında, akıl yolu ile irade kullanır insan ve tercihini koyar ve dilediğini yapar. Kişiye göre iyi ya da kötü olmasından çok tüm yaratılan her şey açısından iyi ya da kötü tercihler üzerinden insan için yeniden bir kader çizilir ve benzer konularda seçme şansı tanınır, ta ki herkes için en iyi olanı tercih edene kadar..

İkincisi de, bu olan bitene bakış açısı. Yani, sorunun kaynağını dışarıda arıyorsa kişi, bu gibi sıkıntıları, mutsuzluk ve huzursuzluk veren konuları çözmek için formülü yanlış yerde aradığı için yaşamı boyunca hep aynı döngü içerisinde yaşar. İyi ya da kötü, yaşamında olan biten her şeyin kaynağını kendi olarak görebiliyor ve çevresindeki olumsuzlukları düzeltmek için, ilk önce kendisinde bir düzeltme yapması gerektiğini fark edebiliyorsa zaten sorunun en önemli kısmını çözmüş demektir..

İnsan hayatında olup bitenler, insanın aynasıdır. Dışarıda iyi şeyler oluyorsa da bu insanın iç dünyasının dışa yansımasıdır, kötü şeyler oluyorsa da ..

İç dünyamıza bir bakalım! Diğer insanları, hiç bir karşılık beklemeksizin mutlu kılmaksa gayemiz, yaşamımıza yansıyan da bu olacaktır. Dış dünya, hiçbir karşılık beklemeden bizi mutlu kılmayı gaye edinir.. bir annenin bebeğine karşı özverisi gibi.. hiç bir karşılık gözetmeden diğer insanlara mutluluk vermeyi gaye edinen insanlar olabilmek dileği ile..

Hasan Makam

🙂 <3