Reiki Grandmaster Seviyeleri ile Geleneksel Reiki Sistemlerinin Seviyeleri ve Diğer Şifa Sistemlerinin Yapısal Bağlantıları ve Enerjisel Düzlemdeki Konumlanmaları

  • 27 Mart 2020

Şöyle bir betimleme, konuya daha bir netlik kazandıracaktır:

Etrafı uçsuz bucaksız şahane manzaralar ile dolu, dairesel yapıda bir gökdelen düşünün. Bu gökdelenin tam merkezinde büyük bir asansörden geçiş yapılabilen dış cepheyi saran şeffaf asansörler var.
İlk dört kattaki, manzara izlenebilecek bu şeffaf asansörlerin her biri, sadece kendi katlarında, binanın etrafında dairesel olarak hareket edebiliyor. Beşinci kattan itibaren ise, her biri gökdelenin farklı bir yönünde(açısında) bulunan ve dikey olarak yukarıya-aşağıya doğru hareket edebilen asansörler mevcut.

Şimdi bu betimlemeyi Reiki Uyumlama Programlarına uyarlayalım:

Reiki Şifa Uygulayıcılığı Eğitim Programlarının dışında kalıp sadece Reiki Şifa Enerjileri ile şifalanan kişilerin bulunduğu yer, bu gökdelenin bahçesidir. Gökdelen sakinlerinin bakım yaptıkları bahçeyi ve bulundukarı zeminin açısından ancak görebilecekleri ya da kendilerine yansıtıldığı kadarı ile yetinmek durumundalar.

Usui Reiki, Tibetan Reiki, Karuna Reiki, Seichem Reiki gibi, uzun soluklu ve derin öğretilere sahip, Reiki temel eğitimlerinin alındığı Geleneksel Reiki Şifa Sistemlerinin her bir aşamasına uyumlanan ve ilgili seviyenin çalışmalarına düzenli olarak devam eden kişilerin bulunduğu yer ise; hangi seviyedeler ise o kattalardır. O katın etrafında dairesel olarak dönen asansörden, her açıdan bakarlar gerçeklik manzarasına. Bulundukları katta ne kadar uzun süre kalırlarsa, bulundukları o katın bakış açısındaki manzarayı daha da derin bir anlayış ve farkındalık ile deneyimlerler.

Geleneksel Reiki Sistemlerinden herhangi birinin Master düzeyinde bir süre çalışmaları yapmış şifa uygulayıcısı, artık daha yüksek referanslardan görüş açısını genişletmek isterse, İleri Düzey ya da Master Ön koşullu Şifa Uygulama Programları ile devam edebilir. Bu İleri Düzey Şifa Uygulayıcılığı Programlarından biri olan Reiki Grandaster Serisi Eğitim Programlarına da başlayabilir. Her bir Grandmaster Seviyesi daha önce alınmış tüm enerjisel kanallıkları güçlendirse de, kendine özel bir konuda özellikle ve güçlü bir şekilde çalışır. İlgili Grandmaster Seviyesinin konusu üzerine odaklanırken, enerjisini diğer konulara harcamaz. Gökdelenimizdeki gibi; Grandmaster enerjileri kullanıldıkça, aynı yöndeki asansörden bakmaya devam edilse de, ilgili grandmaster enerjisi ile çalıştıkça, sürekli yukarıya doğru bir yükselmeden dolayı daha geniş, daha derin bir bakış açısı sunar.

Bu neden ile; Grandmaster Enerjilerinin sıralamaları, Geleneksel Reiki Şifa Sistemleri gibi, biri birilerinin devamı değildir. Reiki Grandmaster Enerjilerinin her bir seviyesi, diğer Grandmaster Seviyelerinin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Bu Skala dışında kalan Diğer Şifa Sistemlerinin de her biri daha özel konular üzerinde çalışırlar. Gökdelenin ilgili katında, aynen Grandmaster enerjilerinde olduğu gibi, sadece kendi konularına odaklanarak diğer konular için enerji harcamazlar.

Örneğin; Kişi, Reiki 1. Seviyede iken, akla gelebilecek her konuda şifa çalışabilmesi; gökdelenin etrafından dönebilen asansörden manzarayı 1.katın her açısından izleyip deneyimlemesi gibidir. Kişinin bu seviyede iken, diğer özel bir konudaki şifa sistemlerinden biri ile çalışması, 1. katın sabit bir noktasından derinlemesine o manzaraya bakması gibidir.

Başka bir örnek; 2. Seviyede iken kişi semboller ile çalışmaya başlar, hemen her konuda çalışabileceği gibi Bolluk konusunda da düzenli olarak çalışabilir. Niyetlenir, Reiki Sembollerini kullanarak ilgili konudaki şifaya odaklanır. Bu, gökdelenin 2. katındaki tüm görüş açılarını görebilecek şekilde dönen asansörden, her hangi bir konudaki özel bir manzarayı detayları ile görmek için durduğu ve odaklandığı yerdir. Eğer kişi bu seviyede iken, diğer şifa sistemlerinden olan Bolluk Bereket Reikisi’ne uyumlanmış ise, bu enerji ile de çalışabilir ama etki alanı yani baktığı nokta yine 2. kattaki her hangi bir noktadandır.

Kişi eğer, Reiki Master Seviyesinde ise ve özel konulardaki Diğer Şifa sistemlerinden biri ile çalışıyorsa, bu kanallıktaki etkinliği 3. 4. kattaki daha geniş görüş alanındandır, yani enerjiye kanallık çok daha güçlüdür.

Başka çarpıcı bir örnek daha; Reiki Temel öğretilerinin yer almadığı, daha çok Kundalini uyanışı gibi özel bir konuya odaklanılan ve Diğer Şifa Sistemlerinden biri olan Kundalini Reiki enerjisi’nin gücü Reiki 2. Seviyede 2. kattaki görüş alanı gibidir, Master seviyesinde iken 3. ve 4. katlardaki görüş alanı gibidir, kişi Grandmaster seviyesinde ike de Kundalini Reiki enerjisine kanallık gücü -kişinin düzenli çalışmalarına bağlı olarak- 15.-20. katlardaki görüş açısı gibidir.

Sonu itibari ile; Grandmaster Enerjisel Seviyeleri biri birinin devamı değil, biri birini tamamlayan bütünün her bir yanıdır.