S :
Farklı Şifa Enerjilerinin arasında sadece frekans farkı mı vardır. Hepsinin kaynağı aynı değil mi?

C :
Sayısızca bitki vardır ve her biri farklı vitamin mineral vs. içerir, faydaları oldukça farklıdır. Ama hepsi topraktan gelir. Yani enerjiler de böyledir, kaynak aynı olsa da her her birinin farklı etki alanlar vardır.

S :
Fark varsa, hangi durumlara hangi frekansa sahip şifa enerjilerini kullanacağımızı nereden öğreneceğiz?

C :
Bu çok geniş bir konu aslında, Kuantum Fiziğini araştırma ile başlayabilirsiniz. Özellikle dalgalar konusu ile .. dalgaların yayılımı, sıklığı(frekansı), dalga boyu, Hız Kanunları, kuantlar vs.
hepsi biri birine bağlı konular.

Fizikçi bilim insanları oturup da her bir şifa enerjisinin parametreleri üzerinde çalışıp bizlere veri sunmadıkları için :)) bu konuda derli toplu bir kaynak bulmak oldukça zor ancak temel olarak hangi şifa enerjisinin hangi konular üzerinde daha etkili bir şifa oluşturduğu deneyimler ile bulunmuş ve eğitim kitapçıklarında ana hatları ile verilmiştir. Uygulayıcı, bu genel bilgiler ve teknikleri ile başlayarak kendi özel deneyimlerini geliştirir. Hazıra konmaktan çok, şifa uygulamaları yolunda ilerlemek için enerjiler ile daha çok zaman geçirilmesi teşvik edilir.

Diğer yandan, saf-temiz-duru bir şifa enerjisi, yine saf-temiz-arınmış bir kanallık ile aktarıldığı zaman, biz bilemesek de kendi yüksek zekasına sahip olan şifa enerjisi nereye ne oranda akacağını bilir.

Burada asıl olan; bütünün hayrını gözeten niyetlerin olduğu temiz bir kalp ve tam bir teslimiyet ile İlahi Olan’a inanmak, güvenmek ve şifayı O’ndan beklemektir.

Teslimiyet ile dolu kalplere ..
çokça Sevgi ve Dua ile ..
???