S:

Su an zor bir dönemdeyim, bu karanlığın bir aydınlığı olur inşallah!

C:

doğanın kanunu bu, daha doğrusu yaradılışın temel prensiplerinden biridir bu.. İçinde olduğumuz durum; tam zıddına gebedir her zaman. Önemli olan; içerisinde var olduğumuz an-ı hangi bakış açısı ile nasıl değerlendiriyoruz? Gecenin karanlığında her şeyi bir kenara bırakıp, bedenin ihtiyacı olan uykuyu almak yerine ‘ah ne zaman sabah olacak da aydınlığa kavuşacağım?’ diye sabahlara kadar düşünürsek, sabah olduğunda uykusuz kaldığımız için o günü en iyi şekilde değerlendirmemiz de mümkün olmayacaktır.

Aynı şekilde ‘zor’ zamanlarımızda karalar bağlamak yerine, bu sürecin sonunda ‘kolay’ zamanların daha da güzelleşmesi için şimdiden bir şeyler üretmek gerekiyor. Daha çok çaba göstermek gerekiyor. Bu üretilen şey maddi bir altyapı da olabilir manevi de.. aynen gündüz ihtiyaç olan bedensel enerjinin gece uyuyarak depolanması gibi ..
İnsanlık tarihi bu konu üzerinde sayısızca deneyim bıraktı bize;
Her hayrın içinde şerri, her şerrin içinde hayrı aramak, gibi
Yİn-Yang gibi
Günün en karanlık an-ları, şafak sökmeden hemen önceki anlardır!.. gibi