S:
…son bir soru ….ustbenlik calismalarinda da mı baska varliklar mi musallat oluyor

C:
Öncelik ile ÜST BELİK‘in ne olduğunuz netleştirelim!
Şifacılık Eğitimleri alan arkadaşlarımıza, çalışma kitapçıklarında verdiğim Üst Benlik tanımını aynen  buraya kopyalıyorum 🙂
”Üst Benlik : Yaratıcı’nın insana kendi ruhundan bir parça olarak verdiği ‘ruh’umuzdur. ‘Ruh’ farklı anlamlarda kullanılsa da, gerçek anlamda; en süptil (öz kütlesi düşük) enerji bedenimiz olan ‘RUH'(üst benlik), kendi iradesine(ilahi irade), yüksek bir bilince sahiptir. Yaratıcı’nın, bizim üzerimizdeki temsilcisidir ve bizim için iyi olan her şey için bize yol gösteren, ışık tutandır. Üst Benlik’ten bir şey isterken, bir anlamda, Yaratıcı’nın kendisinden istiyoruz aslında. Üzerimizdeki temsilcisinden istemek odaklanma açısından daha kolay olduğu için, niyet ederken üstbenlik ile konuşulur. Daha yakın hissedebiliyorsa insan, elbette ki en güzeli direk Allah’tan istemektir..” 

Şifa enerjilerinin yükselmiş ustaları yani şifacı olan evliyalar diyelim ya da Allah dostları.. Şu anda Tasavvuf erbabında da aynını görürüz, iç seslerini çok iyi tanırlar, O ses zulmani mi yoksa rahmani mi? yani Allah’ın bir anlamda üzerimizde olan emaneti olan Ruh’un iyiyi güzeli telkin etmesi yönlendirmesi vardır, diğer yandan iblisin ya da ona hizmet eden diğer negatif varlıkların vesveseleri ya da aldatıcı yönlendirmeleri .. İnsanoğlu ikisini de duyar ama ne yapacağına karar vermek kendi sorumluluğunda. Zaten insan aldığı kararları beden ile eyleme dönüştürmesi ile kendisi için yeni bir kader çizilir.. Zamanın başını ve sonunu bilen Allah, kişinin ne yönde karar verdiğini(ceğini) de bilir..

Manevi olarak yüksek seviyelerde olan insanlar ruhun sesini çok iyi tanırlar ve bir şey sormak istedikleri zaman O anda – her inanç yapısına uygun yöntemler farklı olabilmekle birlikte, İslam’daki gibi- hacet namazı ya da istihare gibi bir imkan yoksa direk Allah a değil de Allah’ın insan üzerindeki temsilcisine sorarlar, Yani Ruh’a .. İşte Şifanın Yükselmiş Ustaları Ruh’a üst benlik derlerdi.. Ama günümüzde Yüksek ya da Alçak 😀 )) farketmiyor, çoğu şifacı üst benlikten izin almaya kalkıyor, fısıltının kaynağını bilen bir erdeme sahiplerse sorun yok ama o manevi yükseliş seviyesinde değilse kişi, çoğu zaman aldıkları cevaplar negatif varlıklardan gelir.. giderek samimi oldukça da kaptırırlar, kurtulamazlar artık.. Allah korusun, Tüm şifacılarımıza, ne yaptıklarını bilerek yapma bilinci ve farkındalığı versin inşallah ..