KARUNA KI – Master

950 

Açıklama

KARUNA KI

 

Önkoşul : Reiki Master

Karuna Ki, Merhamet Enerjisi yada daha uygun bir şekilde “Merhamet Enerjisinin Yolu” anlamına gelir. İyileştiren ve yaratılışın merhametini bütün yaratılanlara dağıtan bir enerjidir. Karuna Ki kalp merkezli bir iyileştirmedir. Burada bunun bir din olmadığı açıkça ortaya konulmalıdır. Bu bir iyileştirme yöntemidir ve merhameti işlemek için hazırlanmış bir meditasyon uygulamasıdır. Sevgiyi ve merhameti dağıtmak her zaman yapmaya değer harika bir çalışmadır. Karuna Ki’nin Reiki enerjisinden daha güçlü olduğuna dair hiç bir iddiası yoktur. Karuna Ki sadece bir şifa sanatıdır ve uygulamacıların deneyimleriyle her geçen gün geliştirilmektedir. Karuna Ki, Karuna Reikiden farklı bir kulvardadır. Sembolleri büyük ölçüde aynı olsa bile şifaya yaklaşımı ve uygulamaları farklıdır. Karuna Ki’nin kendine özel meditasyonları bulunmaktadır ve bu meditasyonlar şifa enerjisini arttırıcı etkiler yapmaktadır. Karuna Ki’nin de temel amacı bu mükemmel sevgiye ve merhamet enerjisine bağlanmak ve bu şekilde şifa kanalı haline gelebilmektir.

Bu, Yaratıcı’nın merhameti “olmak”tır, ….

Karuna ki kalp merkezli şifadır. En iyi, bütün yaratılanların merhametle sevilmesine odaklaşmayla işler. “merhamet kalpli reiki” onu tarif etmekte kullandığım en iyi tanım.. Uygulamalar “tanrı’nın merhameti”ne bağlanmak ve olmakla uygulanırlar. Bunlar tamamen sevmek, kutsamak, yapmak ve olmaktır. Karuna ki merhametin ne olduğunu anlamanın çok özel bir yolu olduğunu düşünüyorum. Ve o sadece başkalarını şifalandırmak değil yaptıklarımızı bütün dünya ve evrene yaymaktır. Karuna ki meditasyonları bu merhameti büyütmek ve evrene yaymak demektir.

Bunun bir din olmadığını belirtmek gerekli. Bu merhameti geliştirmek için şifa sanatıdır ve meditasyon pratiğidir. Merhamet üzerinde düşünüp taşınmak, geliştirmek, yaymak uygulaması bütün dinlerde vardır.

Karuna ki çok değişiktir. Onun iki boyutlu bir alıştırma sistemi vardır. Halihazırda reiki veya seichim masterı olanlar için Tekil Karuna Ki Master alıştıması vardır. Bu, sizi tek alıştırmada Master seviyesinin bütün sembollerine uyumlar. Master enerjisinin daha azıyla çalışanlar için 3 seviyeli bir alıştırma sistemi vardır.

karuna ki sisteminde veya bu alıştırma sürecinde hiçbir doğaüstü veya mistik bir deneyim amaçlanmaz. Sistem reikiye dayanır ve reiki enerjisinin değişik bir kullanımıdır. Bu uygulamalar reiki enerjisi ve karuna sembollerinin farklı kullanımıyla gelişmiştir. Bu günlerde “yüksek frekans”, “hızlı şifa”, “usui reikiden daha iyi” yi amaçlayan pek çok sistem ortaya çıkıyor.

Karuna ki sisteminin bunlardan hiçbirini amaçlamadığını belirtmeliyiz. Karuna ki bir şifa sanatı ve manevi bir uygulama olarak tavsiye edilir. Bunun dışında bir amacı yoktur. Meditasyon veya herhangi bir enerji sisteminin uygulamasının sizin enerjiyi kullanma kapasitenizle birlikte kişisel titreşiminizi arttırdığını kanıtlar. 

Karuna ki aşk merhametinin şifa elidir ve bu şifaya bağlanmanın ve bütün yaratılanlara yaymanın yoludur. Karuna ki’nin pek çok değişik yönü vardır, şifa, meditasyon (Karuna ki do) ve zikir.

Karuna ki şifası merhamet yolu ile bu bağlantıyı kişiye merhametli hayat enerjisini şifa ve denge getirmek için kullanır. Isa ve kuan yin tarafından söylendiği gibi, bu sadece gerçek aşkta ve bize şifa veren merhamette bulunur. Bu Tanrı aşkı şifası tam bir armağandır ve paylaşması muhteşemdir.

Karuna ki meditasyonu merhamet enerjisinin somutlaştırılmasıdır. Bu, kaynaktan gelen merhamet enerjisine bağlanmaya ve şifa sürecinde onu ihtiyacı olan ve olmayan herkese, her yaradılana göndermeye odaklanmaktır.

Karuna ki şifası merhamet yolu ile bu bağlantıyı kişiye merhametli hayat enerjisini şifa ve denge getirmek için kullanır. Isa ve kuan yin tarafından söylendiği gibi, bu sadece gerçek aşkta ve bize şifa veren merhamette bulunur. Bu Tanrı aşkı şifası tam bir armağandır ve paylaşması muhteşemdir.

Karuna ki meditasyonu merhamet enerjisinin somutlaştırılmasıdır. Bu, kaynaktan gelen merhamet enerjisine bağlanmaya ve şifa sürecinde onu ihtiyacı olan ve olmayan herkese, her yaradılana göndermeye odaklanmaktır.

Karuna ki şifası merhamet yolu ile bu bağlantıyı kişiye merhametli hayat enerjisini şifa ve denge getirmek için kullanır. Isa ve kuan yin tarafından söylendiği gibi, bu sadece gerçek aşkta ve bize şifa veren merhamette bulunur. Bu Tanrı aşkı şifası tam bir armağandır ve paylaşması muhteşemdir.

Karuna ki meditasyonu merhamet enerjisinin somutlaştırılmasıdır. Bu, kaynaktan gelen merhamet enerjisine bağlanmaya ve şifa sürecinde onu ihtiyacı olan ve olmayan herkese, her yaradılana göndermeye odaklanmaktır.

Karuna Ki’yi isteyen herkes öğrenebilir, Usui Reiki gibi herkese açıktır. Karuna Ki sistemi,markalardan,kayıtlardan,çatıŠ ?an bağlılıklardan ve dış kontrollerden bağımsızdır. Bu sistemin öğretmenleri kendilerinin bireysel öğrencilerinin ihtiyaçlarına uyacak tarzda gördükleri yeni materyaller eklemekte serbesttirler.

Karuna Ki ve Usui Reiki

Karuna Ki Usui Reikiden üstün olduğunu iddia etmemektedir. Usui Reiki uygulayıcıları için onun enerjisinin hissedilişi farklıdır. Bir şifa çalışmasında hangisinin daha etkili olduğu yada kullanılması gerektiği size söylenemez. Ancak buna sezgilerinizle siz karar verebilirsiniz. Benim şahsi deneyimlerim önce Usui Reiki ile bir şifa çalışması yapıp daha sonra uygun gördüğüm şekilde Karuna Ki sembolleri yada yöntemleriyle çalışmayı sonlandırmanın çok etkili olduğu göstermektedir.

Özellikle bir kanser vakasında standart Usui Reiki uygulamasından sonra ur bulunan bölgeye Halu ile enerji göndermek daha sonra kalp bölgesinde Heart’ı kullanmak ve en son topraklanma için ayak altlarında Rama kullanmak son derece etkili olacaktır. Karuna Ki eğitimi aldıktan sonra nasıl bir uygulama yapacağınıza siz karar verebilecek seviyeye geleceksiniz.

Bir şifa seansında sadece Usui Reiki ile çalışabileceğiniz gibi sadece Karuna Ki ile çalışmayı da tercih edebilirsiniz. Yada her ikisiyle birlikte bir çalışma yapabilirsiniz. Bu sezgilerinizle vermeniz gereken bir karardır. 

Karuna Ki Sembolleri ve Kısaca Kullanım Alanları

Zonar: Çalışmalarda ilk başta kullanılır ve acıyı azaltmaya yardım eder. Hücresel boyuttaki travmaları tedavi eder.

Halu: Zonardan daha yüksek boyutlarda ve seviyelerde çalışan bir semboldür. Sorunlu olan bölgeye ışır ve şifa enerjisini bu noktaya ışınlar. Bilinçaltındaki negatif paternleri ve blokajları çözer.

Harth: Duygusal sorunların iyileştirilmesinde kullanılır. Yaşama güzellik,denge ve ahenk verir. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak içinde kullanılır.

Rama: Topraklanmada ve yeryüzü enerjisi ile bağlantı kurmada kullanılır. Alt chakralarda kullanımı çok etkilidir. Alt chakralarla üst chakralar arasında denge sağlar. Kristalleri ve odayı da temizlemekte kullanılır.

Gnosa: Yüksek benliğimizle bağlantı kurmamızı sağlar. Ruhsal ve mistik bilgiye ulaşmak için kullanılır.

Kriya: Denge sağlamak ve farkındalığı arttırmak için kullanılır. Hafızayı geliştirici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi vardır. Düşünceleri harekete geçirtir ve aksiyon sağlar.

Iava: Şartlanmalarımızdan kurtulmamıza yardım eder ve farkındalığımızı arttırır. Gezegensel iyileşme içinde kullanılır. (savaş,sel,deprem vs…)

Shanti: Geçmişe takılıp kalmamızı engeller,şimdiki zamanda uyumlu yaşamamızı sağlar,kendimiz için hazırladığımız geleceği açığa çıkarır.

Om: Evren fonksiyonlarını bir bütün olarak temsil eder. Hayatlarımıza bütünlük getirir. Havayı temizleme ,stabilize etme ve kesinleştirmede kullanılır. Işık getirir,temizler ve koruyucu etki yapar.

Dumo: Bütün chakralarla bağlantı kurar ve onları açar ve kundalini ateşinin akışını sağlayan merkezi kanalize eder.

Usui Dai Ko Myo: Her chakranın ,merkezin ve bedenin ve zihnin birleşimini canlandırır. Bütün hastalığın ruhsal bedenlerde oluşan bulutlardan geldiği düşünülür ve Dai Ko Mi ruhsal bedeni temizler ve iyileştirir.

Tibetan Fire Serpent: Meditasyon veya iyileştirmede daha çok denge ve yenilik için kullanilabilir.

Raku: Uyumlama esnasında kullanılan bir semboldür. Master ile öğrencisinin auratik alanlarını ayırmak için ve hara çizgisini aktive etmek için kullanılır.

Karuna Ki Meditasyonları

Karuna Ki’nin 4 çeşit meditasyonu vardır.

İlk Karuna Ki meditasyonu iyileştirme kanalını kuvvetlendirmeye,kişisel Chi’yi yükseltmeye ve benliği iyileştirmeye odaklanmak için özel nefes almayı kullanan bir aktivitedir.

İkinci Karuna Ki meditasyonu merhamet enerji üzerine meditasyon yapmaktır. Meditasyon merhametinizi tüm everene yaymanızı da sağlar.

Üçüncü Karuna Ki meditasyonu sembollerdir. Karuna sembolleriyle meditasyon,sembollerle bağlantının gelişimini sağlar ve böylece sistemin tabanı olan merhamet, kalp bağlantısı da gelişir.

Dördüncü Karuna Ki meditasyonu tonlama kullanmadır. Bu uygulama Karuna Ki meditasyonunun ilk tipinde de etkileri değiştirmek veya artırmak için kullanılabilir.

Karuna Ki Faydaları

Çok etkili ve derin şifa çalışmalarını yapmaya uygun bir sistemdir.

Meditasyonları,mudraları, tarama çalışmaları kişisel gelişim ve şifacılık yeteneğinin gelişmesi için çok faydalıdır. 

Sembollerinin çalışma alanı oldukça geniştir.

Ancak teknik yönü güçlü bir sistem olduğundan bu çalışmalara zaman ve emek harcayabilecek kişilerin öğrenmesi önerilir.

 Tüm Uyumlamalar uzaktan yapılmakta olup, İNİSİYASYON SERTİFİKALARINIZ yüksek çözünürlüklü .jpg formatında ve EĞİTİM DERS NOTLARINIZ .pdf formatında e-mail adresinize postalanmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“KARUNA KI – Master” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir