YÜKSELİŞ Enerjisi Frekansı 2. Seviye MASTER (2024-Rev)

1.500 

Açıklama

2 1 . 1 2 . 1 2

Y Ü K S E L I S   E N E R J I S I

F R E K A N S I

 

M A ST E R

( 2024 revizyonu )

Sistemin Ön koşulları:

> Foton & Nötrino Aktivasyonu‘nu almış olmak,

> En az Usui Reiki 2. Seviye Uyumlama ve Eğitim Programını tamamlamış olmak.

Daha önce Foton Aktivasyonu’na uyumlanılmamış ise; Yükseliş Enerjisi Frekansı Master Uyumlama Seansına başlarken, Foton Aktivasyonu da yapılmaktadır.

Hasan Makam Tarafından Kanalize Edilmiştir. (12.12.2012)

Copyright 2012

 

Tarih : 21.21.2012 ! Güneş Sistemi bütün gezegenleri ile birlikte ”Foton Kuşağı” içerisine giriş yaparak; Dünya üzerinde bir aydınlanma sürecine girilmiştir. Süreçte hücresel boyutta bir dönüşüm başlamıştır. Kimileri bu dönüşüme adapte olarak daha iyi bir yaşam sürerken kimileri de bunu reddederek daha kötüye gitmektedir. Toprağa, bitkiye, hayvana, dna yapılarına, bilinç ve bilinçaltı seviyelerine etki etmektedir. Negatif düşüncelere sahip insanların artık düşünememeye başladıkları bir dönemdir bu.

Fotonun ve diğer güneş patlamalarının etkileri ile hücreler tetiklenirken, kimileri aydınlanma sürecine kimileri ise karanlığa, her düzeyde hastalığa maruz kalırlar.

Yükseliş; Ruhun yüksek boyutlardaki en doğal haline dönüş yolculuğudur. Bu süreç içerisinde, enerji bedeninin arınmaya başlaması ve fizik bedenin buna bağlı olarak, bu sevinçli zamanda daha sağlıklı, huzurlu, mutlu, dingin ve kaliteli bir yaşam sürmesi olarak tanımlamaya çalışsak da bundan çok çok daha fazlasıdır.

Yükseliş; bilincin titreşiminin yükselmesidir, Maneviyatın güçlenmesidir, Farkındalığın daha geniş alanda kendini göstermesidir.

Belirli aralıklarla yerkürenin şarj ve deşarjlarının yaşandığı tarihler, hep birer yükseliş tetiklemesini ifade eder. Bu tetiklenmelerin sıklıkla yaşanmaya başlandığı, Şubat.2008 den sonra belli aralıklarda bir döngü ile dünya üzerinde dengeler değişmekte, dönüşümler yaşanmaktadır. 9.Eylül.2009 (9.9.9) 26.Mayıs.2010, 17.Temmuz.2010, 11.Şubat.2011, 8.Mart.2011, 28.Ekim.2011 gibi.. ve beklenen 2019, 2023 gibi ..

21.12.2012 Yükselişi; bundan önceki bireysel ve küresel yükselişlerden farklı olarak; güneş sistemi ve gezegenlerin titreşiminin yükselmesi ile paralel bir yükseliş, kaçınılmaz bir süreç, er ya da geç.. Her bir bireyin dönüşümünün birlik bilinci ile diğerlerinin dönüşüm ve yükselişini kolaylaştıran bir süreç. Fiziksel bedendeki biyolojik dönüşümlere varana kadar oldukça farklı ve özel bir yükseliş söz konusu..

Süreç ile ilgili burada, Yükselişin ya da Bilincin Altın Çağı olan bir sürece girişin detayları ya da Foton Kuşağı etkilerinden çok, 2012 Yükseliş Enerjisi Frekansı ve Foton & Nötrino Enerjisini güçlü bir Şifa tekniği olarak nasıl kullanacağız? Daha çok bu konuya yer vereceğiz.

21.12.12 Yükseliş Enerjisi Frekansı, insanlığa neler sunar ?

  • Yeni çağın Çakra yapısı oluşmaya başlar. Kalp Çakra oldukça genişler ve güçlenir. Koşulsuz Sevgi oluşmaya başlar.

  • Eterik bağların oluşturduğu negatif akışlar iyileşmeye başlar.

  • Beyindeki nöronların ve kendi aralarındaki iletişimleri düzenlenip, güçlenir.

  • Enerji kanalları, Enerji Merkezleri ve Aura üzerindeki tıkanıklıklar çözülmeye başlar.

  • Enerji Bedenine adapte edilmiş Şifa Enerjileri Frekansları etki edecekleri negatif oluşumlar üzerinde dominand hale gelir. Bu, şu demek : Kanal olduğunuz tüm Şifa Sistemlerinin frekansını günümüz yerküre rezonansına günceller. Aynı Şifa Enerjisini kullanırsınız ama çok daha yüksek bir frekansta şifa etkisi oluşturur. Bunu açık bir şekilde hissedersiniz.

  • Uyku düzene girer. Daha az uyku ile daha daha çok dinlenmiş hissedersiniz.

  • Yeme içme alışkanlıkları düzene girer. İhtiyacınız olanı istersiniz, bedenlerinize zarar verenleri ya da fazlasını istememeye başlarsınız.

  • Bağımlılıklarınızdan özgür kalmaya başlarsınız. Alkol, keyif verici maddeler vs.

  • Hiçbir çaba göstermeden, doğal olarak farkındalığı arttırır.

  • Bilincin titreşimi ve frekansı yükseldikçe, auradaki düşük enerji frekanslı oluşumlar, enerjisel blokajlar yüzeye çıkarak temizlenmeye başlarlar. İlk zaman bu arınmalar biraz sancılı olsa da arınmanın verdiği huzur ve engellenemeyen koşulsuz sevginin yüksek frekansı bu süreci hafif atlatmanızı sağlar.

  • Şuur ve Şuurattı bağlantısı güçlenir. İhtiyacınız olan bilgilere daha kısa sürede ulaşırsınız. Bazen bildiğiniz ama o anda hatırlayamadığınız bir kelime olur ya.. hani dilinizin ucuna gelir de bir şeyler tıkar o bilgi akışını.. İşte bu akış sürekli olmaya başlar, engelleyici faktörler o anda şifa bulur. Hatırlamanız gereken her ne ise, bilinçaltınızdan bilinç yüzeyine çıkıverir. Bazen de hiç bilmediğiniz bir konu hakkında bilinçaltından bilgiler gelir. Bu, bilgelik yeteneğini kazandırır.

  • Geçmişin anıları ve Geleceğin endişe ve kaygıları, sizin anı en iyi şekilde değerlendirmenize engel olan zihinsel faaliyetler olmaktan çıkarak, daha programlı ve sistematik, aynı zamanda da neşe, sevgi ve öz güven içerisinde kaliteli bir yaşam sürmenize yardımcı olur.

2024 Revizyonu :

12 Aralık 2012 de insanlığa sunulmak üzere kanalize edilen enerji frekansı, yine aynı şekilde her yıl yerküre rezonansının yükselişine bağlı güncellenerek yeni ve daha güçlü bir frekans olarak şifa hizmetine devam ediyor. Daha önce SHEEPHA Bütünsel Şifa Akademi (hasan makam) tarafından sadece aktivasyon olarak verilen sistem artık master yetkisi ile de verilmekte ve böylelikle daha çok şifa uygulayıcısının kullanımına sunulmaktadır. Ancak, 2016 Revizyonundan itibaren ‘Foton’ ile birlikte ‘Nötrino’ enerjisi de şifa kullanımı için sunulmaya başlamıştır.

Şifa Gücünüzü ve Enerji Frekansınızı Günümüz enerjisi seviyesine güncellemek için tasarlanan şifa sistemi iki aşamada öğretilir.

*Yükseliş Enerjisi Frekansı – Foton & Nötrino Aktivasyonu (Önkoşulu yoktur, herkes alabilir)

*Yükseliş Enerjisi Frekansı – Master Uyumlaması (Önkoşul: Foton Aktivasyonu ve en az Usui Reiki 2.Seviye programını tamamlamış olma)

 

Uyumlama Yapma Yetkilendirmesi:
( En az Usui Reiki 2. Seviye uygulamalarına, temel eğitim konularına hakim ve arınma süreçlerini tamamlamış Şifa Uygulayıcılarına Master Uyumlaması yapılsa da, ancak Usui Reiki Master&Teacher düzeyine geçtiği zaman kişi bu sistemin Uyumlama ve Eğitimlerini verebilir. )

 

 

YÜKSELİŞ ENERJİSİ FREKANSI – FOTON & NÖTRİNO AKTİVASYONU :

Bu bölümde Foton & Nötrino Aktivasyonu Egzersizi öğretilir. Foton Aktivasyonu almış kişi daha sonra her gün ya da ihtiyaç duyduğu zamanlarda Foton & Nötrino Aktivasyonu Egzersizini yaparak kendisi için eşsiz bir şifa uygulaması ve frekans yükseltmesi yapmış olur.

YÜKSELİŞ ENERJİSİ FREKANSI – MASTER UYUMLAMASI :

Bu bölümde ise; 2012 Yükseliş Enerjisi Frekansı (2024 Revizyonu) olan

*Foton & Nötrino Enerjisinin kullanım alanları,

*Şifa uygulama teknikleri,

*Kendine ve başkasına şifa uygulamaları,

*Kendine ya da başkasına Foton & Nötrino Aktivasyonu,

*Foton & Nötrino Güçlendirmesi,

*Foton & Nötrino Küresi Oluşturma

*Foton ile yapılabilen tüm çalışmaların Nötrino ile de yapılması ve

*Yükseliş Enerjisi Frekansının Aktivasyonunun ve Master’lığının başkasına Uyumlaması (aktarılması)

gibi konular detayları ile öğretilmektedir.

 

Foton & Nötrino Aktivasyonu ve Yükseliş Enerjisi Frekansı Master Uyumlama Yetki ve Yönergeleri :

 1. Foton & Nötrino Aktivasyonu’nu herkes alabilir ve düzenli bir şekilde kendisi için uygulayabilir.

 2. Yükseliş Enerjisi Frekansı Master Uyumlamasını, en az Reiki 2.Seviye şifa uygulayıcıları alabilir.

 3. Yükseliş Enerjisi Frekansı Master Uyumlamasını almış Reiki 2.Seviye uygulayıcıları başkasına sadece Foton & Nötrino Aktivasyonu’nu aktarabilirler. Usui Reiki Master&Teacher düzeyine geldikleri zaman artık Yükseliş Enerjisi Frekansı Master uyumlamasına da kanallık edebilirler.

 4. Yükseliş Enerjisi Frekansı Master Uyumlamasını almış Reiki Master ve Grandmasterları, başkasına Foton & Nötrino Aktivasyonu ve Yükseliş Enerjisi Frekansı Master Uyumlamasını aktarma yetisine sahiptir.

 

SERTİFİKA ÖRNEKLERİ:

 • Tam görünüm için lütfen sertifika resminin üzerine tıklayınız.

 
 Tüm Uyumlamalar uzaktan yapılmakta olup, İngilizce ve Türkçe olmak üzere, İNİSİYASYON SERTİFİKALARINIZ yüksek çözünürlüklü (300 dpi) yüksek kalite baskıya uygun .jpg dosya formatında ve EĞİTİM DERS NOTLARINIZ ise.pdf dosya formatında e-mail adresinize postalanmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“YÜKSELİŞ Enerjisi Frekansı 2. Seviye MASTER (2024-Rev)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşunuza gidebilir…