S :

Üçüncü Gözün açılması için hangi uyumlamayı almam gerekir?

C :

3.Gözün açılması derken kasıt edilen, eğer fizik ötesi algıları da deneyimleyebilmek ise, bu sadece bir uyumlama ile olabilecek bir şey değil 🙂

Bu durum, genel olarak üç farklı yolla gerçekleşir :
* 1– Kişinin, hem kalbi hem de yaşantısı o kadar saf temizdir ki, neredeyse günahsızdırlar diye nitelendirilebilir insanlar. Bilinç ve irade ile karar verme mekanizmaları olmalarına karşın meleksi karekteristik özellikleri vardır, yani doğal olarak sadece Allah’ın iradesi doğrultusunda hareket ederler. Hiç bir bilgiye sahip olmasalar bile, İlahi kanunların emir ve yasakları o kişilerin doğal davranışlarıdır. Yaratıcı tarafından verilen bir armağandır onlar için fizik ötesini algılamak.
* 2- Eğer kişi, insan dışı varlıklar ile ister istemez etkileşim haline girmiş ise, o diğer varlıkların bu kişinin bilinç düzeyine etki etmesi ile onların gösterdiklerini -kendi kontrolleri dışında- görebilirler, duyabilirler, koklayabilirler, hissedebilirler vs. bu ise, insan hayatında kısmi bir esarettir ki, kurtulmak istense bile insan hayatını alt üst etmeden kişinin yakasını bırakmaz.
* 3- Son olarak, biz şifa uygulayıcılarını ilgilendiren yol ise; Öncelikle zihin ve beyin kontrolüne yardımcı olabilecek şifa enerjileri ya da yöntemleri öğrenip bu teknikler üzerinde çalışmak, bir dizi egzersiz ve uygulamalar içeren bu gibi teknikler ile çalışmaya devam ederken yavaş yavaş kazanılan bir yetenektir.
Her insanın enerji bedeni, çakra yapıları ve enerji kanallarındaki akışkanlık ya da blokajlar kendisine özel olduğu için, fizik ötesi dediğimiz (duru-görü, duru-işiti, duru bilişi, .. gibi) duru-algılara açık olma kapasitesi de farklıdır. Bu çalışmalara devam eden kişilerin ilk olarak en yatkın oldukları duru-duyuları güçlendir, daha sonra diğerleri için özel çalışmalar yapılırsa zamanla yetenek kazanılabilir. Elbete bu uygulama ve egzersizler extradan enerjimizi tükettiği için yorucudur. Kişisel olarak, tüm ustalarımda olduğu gibi çoğu şifa ustası bu tekniklerde kendilerini yetiştirmiş olmalarına rağmen kullanmayı tercih etmezler. Sanırım ego-yu besleyen her şeyden uzak durma eğiliminin verdiği bir davranış şekli olsa gerek .. 😉
Konu ile ilgili herhangi bir uyumlamayı alan kişi de, durumuna göre belki günler, haftalar, aylar, belki de yıllar süren bir süreç sonunda istediğine ulaşacaktır. Ya da yorulup bırakacaktır. Tüm enerjileri ustaca kullanabilen bir şifa uygulayıcısı için bu süre çok kısa olabilir. Zaten enerjisel titreşimi yüksektir ve arınmış bir enerji bedenine sahiptir, sadece engelleyici ufak bir blokaj vardır, o çözülür, açılımlar peş peşe gelir. Diğer yandan, uygulamalar konusunda alt yapısı yoksa ve enerjisel sorunları çoksa kişinin, bu süreç daha da uzun sürebilir. Sonuç itibarı ile, herhangi bir uyumlama direk insana herhangi bir yetenek kazandırmaz. Uyumlamaların amacı enerjiyi kullanma yeteneği kazandırır. Asıl açılımlar bundan sonraki sıkı çalışmaların düzenliliği ve ciddiyetine bağlıdır. 😉